top of page
Image by ThisisEngineering RAEng

Integritetspolicy

Vi värderar din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina uppgifter.

  1. Insamling av information: Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller till oss, samt information om din användning av våra tjänster genom cookies och liknande tekniker.

  2. Användning av information: Din information används för att tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster, kommunicera med dig, och uppfylla våra lagliga skyldigheter.

  3. Delning av information: Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall som krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster.

  4. Säkerhet: Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig behandling av dina personuppgifter.

  5. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.

  6. Ändringar i policyn: Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

 

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy.

 

bottom of page

Integritetsinställningar